Oktatási intézmények hatékonysága

Szivák Judit

Írásbeli vizsga:

2012. november 23. reggel 10 óra

 

A vizsgán egyoldalas (A4) jegyzet használható, tetszőleges betűmérettel és tartalommal. Más segédeszköz használata nem megengedett.

 

Vizsga támpontok:

 

1. Többszörös intelligencia:saját tanítvány között van-e, milyen feladattal aktivizálnád?

 

2. Közoktatás problémái:

  • kompetencia fogalma, gátjai, saját intézményben mi a gát, milyen megoldást javasolnál
  • szakirodalomban a Jelentés kötetben milyen adatok állnak rendelkezésre ez ügyben
  • személyzetfejlesztés- Benedek István, csoporthatékonyságot meghatározó tényezők, saját intézm. 
  • Oktatás módszertani kiskönyvtárból 1 választott- röviden mutasd be a módszert, saját munkádban mire tudod használni/ esetleg mire nem

 

3. Hatékonysági szempontsor, rendszer modell:

 

4. Minőségbiztosítás:partnerközpontú működés, min. fejlesztési algoritmus

 

5. Három alapfogalom viszonya: Eredményesség - hatékonyság -minőség


Különböző típusú feladatok: felsorolás, kifejtés, saját gyakorlat.


És itt található a 2011-es vizsga feladatsora konkrét kérdésekkel.

 

Tematika

1. A magyar közoktatás aktuális kérdései. A közoktatási rendszer hatékonysága.

 

2. Hazai és nemzetközi közoktatási tendenciák, szándékok az iskola hatékonyságával, eredményességével kapcsolatban. Kompetenciafejlesztés és intézményi eredményesség.

 

3. Hatékonyság és minőség kapcsolata, a minőségügy története az ipartól a humán szféráig.

 

4. Álláspontok az eredményes és hatékony iskoláról. A két fogalom kapcsolata az intézményi működésben.

 

5. A hatékonyság rendszerelemei: tervezés, vezetés, szervezet, operacionalizálás, teljesítmény.

 

6. Minőségbiztosítás: minőség-ellenőrzés, minőségirányítás, minőségfejlesztés. A minőségbiztosítás értelmezése általában, a közoktatási minőségbiztosítás sajátosságai.

 

7. A közoktatási intézmény partnerei, a partnerközpontú működés kultúrája és technikája.

 

8. Az értékelés szerepe az intézmény hatékonyságának megítélésében és fejlesztésében.

 

 

Kötelező irodalom

Benedek István: Az intézményvezetés négy tétele: Személyzetfejlesztés (OKEER, Bp.) 82-112. oldal

PDF_ben és Word dokumentumban megvan itt

 

Golnhofer Erzsébet (szerk.): Oktatás-módszertani Kiskönyvtár sorozat egy választott kötete (Gondolat, 2003.) (szerzők: Győri János, Nádasi Mária, Falus Iván, Petriné Pfyer Judit, Nahalka István, Szivák Judit, Vámos Ágnes, Mikonya György)

Ennek a sorozatnak a kötetei az alábbiak:

Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése

(Ez a könyv pdf-ben letölthető a mi Letöltés oldalunkról is)

Gordon Győri János: Tanórakutatás

(ebben a témában Gordon Győri János írt egy cikket, ami szerintem a könyv kivonatának tekinthető, a cikk az OFI honlapján elérhető, vagy a Szakirodalom oldalról letölhető word doc-ban.)

 

 

Jelentés a magyar közoktatásról 2010 (OKI). Olvasandó a 10. fejezet: Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények.

A teljes jelentés elektronikus változata a neten

Az oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények fejezet elektronikus változata a neten

Az oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények fejezet Word dokumentumban itt

 

Kristen Nicholson-Nelson: Többszörös intelligencia (Szabad Iskolákért alapítvány, 2007) 7-23. oldal

PDF_ben és Word dokumentumban megvan itt

 

Baráth Tibor: Hatékony iskola (tanulmány)

az interneten megtalálható itt vagy Word dokumentumban itt

Sajnos a jegyzet nem teljes, nem jelennek meg benne bizonyos ábrák, csak a helyük. Írtam e-mailt Baráth Tibornak az ábrák miatt, remélem, hozzájutunk majd. Addig is lehet olvasgatni a szöveget.

 

Lannert Judit: Hatékonyság, eredményesség és méltányosság (tanulmány)

megtalálható itt vagy Word dokumentumban és PDF-ben itt

 

Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében (az úgynevezett „McKinsey-jelentés”), Mckinsey&Company, 2007. szeptember

A teljes jelentés megtalálható a neten itt, vagy letölthető a Letöltés -> Szakirodalom menüpontban az Oktatási intézmények hatékonysága címszó alatt.

 

 

Ajánlott irodalom

Falus I. (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (Keraban Kiadó, Bp. 1996)

 

Kósáné Ormai V.: A mi iskolánk (OKI, 1998)

 

Kósáné Ormai V.: A mi óvodánk (OKKER, 2001)

 

Paul Ginnis: Tanítási és tanulási receptkönyv (Alexandra, 2007)

 

Setényi J.: A minőség kora (Raabe Kiadó, 1999)

 

Szivák J. (szerk.): Minőség az óvodában (OKKER, 2001)