Iskola mint szervezet

Barlai Róbertné

Házi dolgozat beadási határideje:

2013. január 11. 

Kazinczy u. 23-27. I. 106.

Választható dolgozattémák:

 

1. 7S modell alapján a szervezet bemutatása, rövid elemzése

 

2. Egy csoport működésének elemzése: hatékonyság, fejlődési szakaszok, csoportösszetétel a Belbin kérdőív alapján – fejlesztési célok.

 

3. A szervezeti kultúra jellemzése a kultúra modellekhez történő hasonlítás és a Szervezeti kérdőív alapján.

 

4. Egy adott szervezeti problémára szervezetfejlesztési akcióterv készítése.

 

Barlai Róbertné a választott témát saját intézményre kidolgozva javasolja kifejteni.

 

Formai követelmények:

4-5 oldal-12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal – címlap és mellékletek nélkül.


Bírálati szempontok:

 

Megfelelő terjedelem

Megfelelő elmélet használata- óra anyaga, vagy szakirodalomra történő hivatkozással- idézetként

Gyakorlati alkalmazás

Önálló elemzés, vélemény aránya legyen domináns

 

Beadási határidő:2013. január 11.

A dolgozatokat kinyomtatva a Tanulmányi Osztályra kell leadni Barlai Róbertné nevére.

 

Az előadások tematikája:

 

1. A szervezet definíciója, a szervezet mint jéghegy, a formális és az informális szervezet. Szervezeti dimenziók, a szervezet fogalmi keretei (7S modell). A nevelési , oktatási  intézmények szervezeti sajátosságai. A formális szervezet: struktúra és forma. A közoktatási intézmények szervezeti formája, a felelősség, hatáskör, döntési jogkör megosztása  (lineáris, funkcionális, törzskari, divizionális, mátrix szervezet). Az intézmények legfontosabb belső szakmai formális szabályzói: A pedagógus jogai és kötelességei, elvárások a pedagógus munkájával kapcsolatban.a legfontosabb dokuemntációk és azok kapcsolódása. (1-5. óra)

 

2. Szervezeti hierarchia: vezetés, csoport és az egyén a szervezetben. A hatékony vezető, a hatékony csoport, a hatékony egyén a szervezetben. A Belbin kérdőív alapján a hatékony csoportszerepekből a résztvevők erősségeinek azonosítása.Informális csoportdinamikai jelenségek a testületben (változással szambeni ellenállás, fekete bárány, klikkek, informális vezető stb).(1-5 óra)

 

3. A szervezeti kultúrafogalma, szintjei, modelljei (Handy, Quinn). A szervezeti kultúra mérési lehetőségei, fejlesztése (Szervezete, ahogy Ön látja-kérdőív). Szervezetfejlesztés, minőségfejlesztés, benne teljesítményértékelés. A szervezeti változások menedzselése. A szervezetfejlesztés fogalma, a szervezetfejlesztés, mint változtatási folyamat. A minőségfejlesztés és a szervezetfejlesztés kapcsolata.Szervezetfejlesztési beavatkozások. (1-5 óra)

 

Szakirodalom

 

William D. Hitt: A mestervezető

 

Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés KJK KERSZÖV 2000

 

Bakacsi Gyula:  Szervezeti magatartás és vezetés – Közgazdasági és Jogi KK 1996

A letöltések között találsz egy ilyen jegyzetet, de nem merek megesküdni rá, hogy ez tényleg pont ugyanaz.

 

Barlai Róbertné: Teljesítményértékelés- Pedagógusok és vezetők teljesítményének értékelése – Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2007

 

Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia, Edge 2000 Kft, 2002

 

Balázs Éva (Szerkesztette): Oktatásmenedzsment – OKKER 1998.

Az Oktatáskutató- és fejlesztő Intézet honlapján itt található.

 

Mészáros Aranka: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága – ELTE Eötvös Kiadó 1997.

 

 

 

Ez ugyan nem szerepel a szakirodalmak között, de talán érdekes a tárgy szempontjából:

 

M. Nádasi Mária szerk.: A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése III. kötet

240-257.oldal: Golnhofer Erzsébet: Bevezetés az iskolába mint szervezetbe

A teljes kötet az alábbi linken érhető el:

http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/?page_id=459

Golnhofer Erzsébet fejezete a Letöltés -> Szakirodalom oldalon megtalálható Az iskola mint szervezet címszó alatt.